Aarhus Universitets segl

link2

Diverse skemaer

Nøglelink

Destination

Oplysningsskema

http://jobsys.au.dk/link2/oplysningsskema_da http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/Ansaettelse/Ansaettelse/Oplysningsskema­nyeste_udgave__22112013_skrivbar.pdf 
Oplysningsskema på engelsk http://jobsys.au.dk/link2/oplysningsskema_en http://medarbejdere.au.dk/fileadmin/www.medarbejdere.au.dk/hr/Ansaettelse/Ansaettelse/Engelsk­_oplysningsskema_nyeste_udgave_25112013.pdf 
Indstillingsskema http://jobsys.au.dk/link2/indstillingsskema http://jobsys.au.dk/fileadmin/link2/Indstillingsskema_nyt_HAPS_16092013_skrivbar_mm__rev_20122013.pdf

Love og regler

Nøglelink

Destination

(se denne side for yderligere information: http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/2/21/link2/)
Stillingsstrukturen http://jobsys.au.dk/link2/stillingsstrukturen http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/2/21/link2/stillingsstrukturen
Stillingsstrukturnotatet http://jobsys.au.dk/link2/stillingsstrukturnotatet http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/2/21/link2/stillingsstrukturnotatet
Cirkulære om stillingsstruktur ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen http://jobsys.au.dk/link2/stillingsstrukturen_ingenioeruddannelserne http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/2/21/link2/stillingsstruktur-ved-ingenioeruddannelserne
Ansættelsesbekendtgørelsen http://jobsys.au.dk/link2/ansaettelsesbekendtgoerelsen http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/2/21/link2/ansaettelsesbekendtgoerelsen
Cirkulære om overenskomst for akademikere i staten http://jobsys.au.dk/link2/akademikere_i_staten http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/2/21/link2/akademikere-i-staten
Cirkulære om aftale om eksterne lektorer http://jobsys.au.dk/link2/eksterne_lektorer http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/2/21/link2/eksterne-lektorer
Cirkulære om aftale om kliniske lektorer http://jobsys.au.dk/link2/kliniske_lektorer http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/2/21/link2/kliniske-lektorer
Bekendtgørelse om tildeling af titlen adjungeret professor http://jobsys.au.dk/link2/adjungeret_professor http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/2/21/link2/adjungeret-professor
Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten undervisningsadjunkter http://jobsys.au.dk/link2/undervisningsadjunkter http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/2/21/link2/undervisningsadjunkter
Cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag (undervisningsassistenter) http://jobsys.au.dk/link2/undervisningsassistenter http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/2/21/link2/undervisningsassistenter
Cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag (timelønnet undervisning) http://jobsys.au.dk/link2/timeloennet_undervisning http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/2/21/link2/timeloennet-undervisning
Cirkulære om overenskomst for studenterundervisere http://jobsys.au.dk/link2/studenterundervisere http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/2/21/link2/studenterundervisere
Elever og praktikanter http://jobsys.au.dk/link2/elever_og_praktikanter http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/2/21/link2/elever-og-praktikanter
www.laegejob.dk http://jobsys.au.dk/link2/laegejob http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/2/21/link2/laegejob

Lov om tidsbegrænset ansættelse

http://jobsys.au.dk/link2/tidsbegraenset_ansaettelse http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/2/21/link2/tidsbegraenset-ansaettelse

Finansministeriets lønoversigt

http://jobsys.au.dk/link2/loenoversigt http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/2/21/link2/loenoversigt

Love og regler på engelsk

Nøglelink

Destination

(se denne side for yderligere information: http://www.au.dk/en/about/organisation/index/2/21/link2/)
Stillingsstrukturen (bemærk, der peges på den danske) http://jobsys.au.dk/link2/stillingsstrukturen_en http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/2/21/link2/stillingsstrukturen
Stillingsstrukturnotatet http://jobsys.au.dk/link2/stillingsstrukturnotatet_en http://www.au.dk/en/about/organisation/index/2/21/memorandum-on-job-structure-for-academic-staff-at-danish-universities
Cirkulære om stillingsstruktur ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen (bemærk, der peges på den danske) http://jobsys.au.dk/link2/stillingsstrukturen_ingenioeruddannelserne_en http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/2/21/link2/stillingsstruktur-ved-ingenioeruddannelserne
Ministerial Order on the Appointment of Academic Staff at Universities http://jobsys.au.dk/link2/ansaettelsesbekendtgoerelsen_en http://www.au.dk/en/about/organisation/index/2/21/link2/ministerial-order-on-the-appointment-of-academic-staff-at-universities
Cirkulære om overenskomst for akademikere i staten (bemærk, der peges på den danske) http://jobsys.au.dk/link2/akademikere_i_staten_en http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/2/21/link2/akademikere-i-staten
Agreement on part-time lecturers http://jobsys.au.dk/link2/eksterne_lektorer_en http://www.au.dk/en/about/organisation/index/2/21/link2/part-time-lecturers
Cirkulære om aftale om kliniske lektorer (bemærk, der peges på den danske) http://jobsys.au.dk/link2/kliniske_lektorer_en http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/2/21/link2/kliniske-lektorer
Ministerial order on Conferment of the Titles of Honorary Professor and Honorary Associate Professor http://jobsys.au.dk/link2/adjungeret_professor_en http://www.au.dk/en/about/organisation/index/2/21/link2/honorary-professor
Cirkulære om protokollat til overenskomst for akademikere i staten undervisningsadjunkter (bemærk, der peges på den danske) http://jobsys.au.dk/link2/undervisningsadjunkter_en http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/2/21/link2/undervisningsadjunkter
Cirkulære om timelønnet undervisning samt cirkulære om censorvederlag (undervisningsassistenter) (bemærk, der peges på den danske) http://jobsys.au.dk/link2/undervisningsassistenter_en http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/2/21/link2/undervisningsassistenter
Circular on Hourly-Paid Teaching and Circular on Renumeration of Co-Examiners http://jobsys.au.dk/link2/timeloennet_undervisning_en http://www.au.dk/en/about/organisation/index/2/21/link2/hourly-paid-teaching
Cirkulære om overenskomst for studenterundervisere (bemærk, der peges på den danske) http://jobsys.au.dk/link2/studenterundervisere_en http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/2/21/link2/studenterundervisere
Elever og praktikanter (bemærk, der peges på den danske) http://jobsys.au.dk/link2/elever_og_praktikanter_en http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/2/21/link2/elever-og-praktikanter
www.laegejob.dk (bemærk, der peges på den danske) http://jobsys.au.dk/link2/laegejob_en http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/2/21/link2/laegejob
Consolidation Act on Fixed-Term Employment http://jobsys.au.dk/link2/tidsbegraenset_ansaettelse_en http://www.au.dk/en/about/organisation/index/2/21/link2/fixed-term-employment
Finansministeriets lønoversigt (bemærk, der peges på den danske) http://jobsys.au.dk/link2/loenoversigt_en http://www.au.dk/om/organisation/regelsamling/2/21/link2/loenoversigt